O NAMA


O NAMA

Ortho clinic je mlada ordinacija koja je okupila tim iskusnih stručnjaka koji su svoj radni vek proveli u ortopedskoj ustanovi najvišeg ranga, sticali znanja i veštine kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Mi smo prva i jedina ordinacija u regionu koja u svom timu ima edukovanog ortopedskog neurologa sa dugogodisnjim iskustvom.

U proces rada uključen je fizijatar koji od početka do kraja prati ortopedsko lečenje, i sprovodi kompletnu rehabilitaciju.

Naš princip rada se zasniva na individualnom pristupu, gde se svakom pacijentu posvećuje potpuna pažnja i neograničava vreme, sa namerom da mu se problem pojasni do detalja i pruži maksimalna usluga.

Da bi se taj cilj ostvario tu je tim lekara koji svaki složeniji slučaj konzilijarno razmatra. Tako se mogu razrešiti dileme kod pacijenata po pitanju velikih odluka kao sto je indikacija o operativnom lecenju, terapija kod kostanih tumora, traume i bolna stanja.

U našem radu zastupljene su sve starosne grupe pacijenata, od najmlađih do najstarijih.

Obzirom na stariju populaciju pacijenata koja posećuje našu ordinaciju u prilici smo da im izađemo u susret i da kompletnu uslugu od pregleda do provedene terapije pružimo u kućnim uslovima.

Potvrda našeg uspeha je poboljšanje kvaliteta života naših pacijenata i vraćanje porodičnom zivotu i profesionalnim aktivnostima.    Zašto da izaberete nas?
    Mi smo tim sa dugogodišnjim iskustvom i velikim brojem operisanih i izlečenih pacijenata. Naši lekari koriste vodiče dobre kliničke prakse i savremene trendove u lečenju kako bi pacijentu poboljšali kvalitet života i vratili im osmeh na lice.

    Kako mi radimo?
    Naš princip rada se zasniva na timskom radu i individualnom pristupu. Svakom pacijentu se posvećuje dovoljno vremena kao i mogucnost da dodatne savete dobije telefonom ili elektronskom poštom. Koristimo savremene dijagnostičke procedure radi donošenja što bolje odluke. Trudimo se da pacijente što pre osposobimo kako bi se vratili svakodnevnim životnim aktivnostima.

Kalendar
ORTHO CLINIC @2017 Powered by Wiland | Wiland.tel | Telefonske Centrale