Fizikalna Terapija i rehabilitacija


Fizikalna terapija i rehabilitacija

Fizikalna medicina je prevashodno terapijska grana koja se bavi koštano-mišićnim sistemom i mekim tkivima. Povezana je sa drugim granama u medicini posebno sa ortopedijom sa traumatologijom i neurologijom. Tehnološka dostignuća unapredila su lečenje u fizikalnoj medicini tako da nekada može biti alternativa hirurgiji. Bavi se lečenjem oboljena svih starosnih grupa, prati lečenje u neurologiji, neurohirurgiji, reumatologiji i ortopediji. Posebno mesto imaju sportske povrede.

Najčešća stanja koja se tretiraju u fizikalnoj terapiji su:

-Akutni i hronični bol u vratu i leđima (diskus hernija, išijas, lumbalni sindrom, traume…)
-Bol i povrede velikih zglobova (kuk, koleno, skočni zglob, rame, lakat, zglob ručja...)
-Bol i povrede mišića i ligamenata (povrede, rupture, mišićni spazam, savladavanje kontraktura zglobova)
-Neurološka stanja (polineuropatije, oštećenja perifernih nerava koje za posledicu imaju viseću šaku i viseće stopalo, paraliza facijalisa, hemipareze usled moždanog udara, kvadripareze i parapareze kao posledica povreda kičmene moždine, neuralgični bol...)
-Reumatološka stanja (osteoporoza, artritis, artroza, giht, bolovi u mekim tkivima...)
-Postraumatska stanja (stanja nakon povreda i operacija, skidanja gipsa, SUDEK…)
-Priprema pacijenata za operativno lečenje (kuka, kolena, kičnemog stuba...)

Fizikalna terapija metode:

1. Elektroterapija - (Interferentne struje, dijadinamik, TENS, galvanizacija, elektrostimulacija…). Elektroterapija poboljšava prokrvljenost bolne regije, smanjuje otok, zapaljenje a samim tim i bol. Ova terapija pospešuje lučenje prirodnih analgetika.

2. Magnetoterapija - je metoda koja primenjuje magnetno polje niske frekvencije. Primenjuje se kod bolnih stanja, zapaljenja i otoka. Ona se smatra i regenerativnom metodom lečenja naročito kod preloma kostiju gde veoma povoljno utiče na stvaranje kalusa.

3. Laseroterapija -

ortopedija

Je snažna antibolna terapija koja se primenjuje kod povreda i zapaljenskih procesa. Pomaže brzom zarastanju kostiju i mekih tkiva bioregenerativnim procesima. To je terapija svetlošću, potpuno je bezbolna i bezbedna. Može se primenjivati i kod mladih ljudi. Lasero akupunktura stimuliše aku tačke svetlosnim zrakom i podstiče lokalno lučenje antibolnih materija. Nema uboda iglom niti rizika od infekcije. Efekti terapije se uočavaju već posle nekoliko tretmana.

4. Fototerapija - Predstavlja tretman svetlosnom energijom iz veštačkih izvora. Svetlosni zraci se apsorbuju u tkivima i povoljno utiču na ozdravljenje.

5. Termoterapija - Koristi se u hroničnim bolnim stanjima, u lečenju otoka kao i u pripremi za rehabilitaciju. Deluje tako što vrši lokalno širenje krvnih sudova a samim tim smanjuje ekscitaciju mišića i spazam.

6. Krioterapija - Terapija rashlađivanjem. Koristi se led ili hladna voda. Mehanizam delovanja je taj da se izazove lokalna vazokonstrikcija krvnih sudova, posledična vazodilatacija sa pojavom crvenila na koži i ponovna vazokonstrikcija. Efekti su smanjenje metabolizma u tkivima koja za rezultat ima smanjenje bola, zapaljenja i otoka.

7. Ultrazvučna terapija - Koristi se u terapiji bolnih stanja, kod oštećenja mekih tkiva ,tetiva, ligamenata. Ima primenu i kod ožiljnih promena i kontraktura. Primenjuje se u terapiji bolnih stanja kičmenog stuba, zglobova, traumatskih stanja. Ima ulogu mikromasaže. Prodire dublje u tkiva i može se koristiti za aplikovanje antireumatskih i analgetskih gelova kao i različitih preparata.

8. Kineziterapija - Bez kineziterapije se ne može zamisliti lečenje u celini posle povreda ili operacija. Kineziterapija je primena pokreta u lečenju bolesnika. Sprovodi je edukovani fizioterapeut. Cilj ove terapije je povećanje obima pokreta u povredjenoj regiji, jačanje mišića, obnavljanje funkcionalnosti.Kinezi terapija ima primenu i kod dece u razvoju, u cilju korekcije držanja tela, i deformacija kičmenog stuba.

9. Kinesio taping - Tehnika lečenja aplikacijom elastičnih traka u oboleloj regiji. Primenjuje se kod bolova u mišićima, mišićnim pripojima, sportskim povredama. Korišćenje ovih traka u trajanju od nekoliko dana, sa mogućnošću ponavljanja ima značajan antibolni efekat.10. Medicinska masaža- ima svoju primenu u terapiji.

Program fizikalne terapije i rehabilitacije obavlja se individualno. Izbor terapijskih procedura prilagođava se svakom pacijentu i postoji mogućnost izmena istih tokom terapija u smislu kombinovanja. Lekarska kontrola tokom terapija je redovna i besplatna. Kompletan program fizikalne terapije može se sprovoditi i u kućnim uslovima.

ORTHO CLINIC @2017 Powered by Wiland | Wiland.tel | Telefonske Centrale