Doktori i saradnici


Dr Radomir Radivojević (Specijalista ortopedije sa traumatologijom)

2004. godine - Specijalizacija iz ortopedije sa traumatologijom - Medicinski fakultet u Beogradu
Od 1997. godine stalno zaposlen na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”
1996. godine - završio osnovne studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu


Dominantne oblasti stručnog rada:

Primarna i revisiona aloartroplastika zgloba kuka i kolena
Koštano-zglobna trauma ekstremiteta

ORTHO CLINIC @2017 Powered by Wiland | Wiland.tel | Telefonske Centrale