Doktori i saradnici


Dr Agnica Petković (Specijalista ortopedije sa traumatologijom)

1993. godine - Specijalizacija iz ortopedije sa traumatologijom - Medicinski fakultet u Beogradu
1982. godine - Završila osnovne studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu


Dominantne oblasti stručnog rada:

Dečija ortopedija i traumatologija
Artroskopska hirurgija
Sportska traumatologija
Ultrazvučna dijagnostika u oblasti ortopedije i traumatologije

ORTHO CLINIC @2017 Powered by Wiland | Wiland.tel | Telefonske Centrale