Doktori i saradnici


Dr Mirjana Topuzović (spec. fizikalne medicine I rehabilitacije)

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije položila 2003. godine u Beogradu odličnim uspehom.

Kao doktor opšte medicine radila u Domu zdravlja „Ljig“ i Studentskoj poliklinici u Beogradu. Nakon položenog specijalističkog ispita radi kao fizijatar u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu.

Višegodišnji je saradnik Ministarstva pravosuđa Republike Srbije u domenu fizikalne medicine i rehabilitacije, radeći u okviru Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu.

Poseduje iskustvo i u lečenju sportskih povreda. Završila je seminar – školu aplikacije Kinesio Taping-terapija trakama za eliminaciju bola, mišićne poremećaje I poboljšanje cirkulacije I limfotoka.

U lečenju pacijenata, pored drugih fizikalnih metoda primenjuje I laser akupunkturu.

Stekla višegodišnje iskustvo, aktivno učestvovala u brojnim sekcijama, kongresima i radnim grupama kao autor i koautor, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Aktivno prati dešavanja u domenu fizikalne medicine i rehabilitacije, sportske medicine i neurologije.

ORTHO CLINIC @2017 Powered by Wiland | Wiland.tel | Telefonske Centrale