Doktori i saradnici


Dr Dejan Marinković (Specijalista ortopedije sa traumatologijom, spinalni hirurg)

Načelnik Službe za hirurške intervencije (operacioni blok) na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”

2013. godine - Specijalizacija iz ortopedije sa traumatologijom - Medicinski fakultet u Beogradu
2003. godine - završio osnovne studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu


Dominantne oblasti stručnog rada:

Hirurgija i lečenje kičmenog stuba
Ortopedska traumatologija

ORTHO CLINIC @2017 Powered by Wiland | Wiland.tel | Telefonske Centrale