Doktori i saradnici


Dr Oleg Krneta (Specijalista ortopedije sa traumatologijom, spinalni hirurg)

Načelnik Odeljenja za hirurgiju kičmenog stuba II na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”

2000. godine - Specijalizacija iz ortopedije sa traumatologijom - Medicinski fakultet u Beogradu
1992. godine - završio osnovne studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu


Dominantne oblasti stručnog rada:

Hirurgija i lečenje kičmenog stuba
Ortopedska hirurgija i traumatologija

ORTHO CLINIC @2017 Powered by Wiland | Wiland.tel | Telefonske Centrale