Doktori i saradnici


Prof. dr Goran Čobeljić (Specijalista ortopedije sa traumatologijom)

Uža profesionalna orijentacija:
Neuroortopedija, dečija ortopedija i traumatologija


Edukacija:

Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirao 1976. godine
Specijalizacija iz Ortopedije sa traumatologijom 1982. godine
Magisterijum na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1989. godine
Doktorat na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1994. godine


Radno iskustvo:

Redovan profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu na predmetu Hirurgija Ortopedija
Specijalista ortopedske hirurgije sa traaumatologijom
Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u IOHB „Banjica“
Šef Katedre za ortopediju na Medicinskom fakultetu u Beogradu
Stručni konsultant u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu

ORTHO CLINIC @2017 Powered by Wiland | Wiland.tel | Telefonske Centrale