Ass dr sci. med. Miodrag Glišić (Specijalista ortopedije sa traumatologijom)

2018. godine - Stekao zvanje doktora medicinskih nauka
2006. godine - Specijalizacija iz ortopedije sa traumatologijoma - Medicinski fakultet u Beogradu
1999. godine - završio osnovne studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.


Dominantne oblasti stručnog rada:

Hirurgija velikih zglobova
Artroskopska hirurgija
Sportske povrede
Povrede skočnog zgloba, kolena, ramena i lakta

ORTHO CLINIC @2017 Powered by Wiland | Wiland.tel | Telefonske Centrale